De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Brug waarbij de krachtsafwikkeling naar de opleggingen* plaatsvindt via een boog. Een boog is een goede constructieve vorm voor het opnemen van een gelijkmatig verdeelde belasting. In brugconstructies worden bijna uitsluitend drukbogen toegepast, de boog is naar boven gekromd en de belasting is loodrecht naar beneden. Bij de oplegging van de boog loopt de kracht in de richting van de boog; deze kracht is te ontbinden in een kracht verticaal en horizontaal; de horizontale kracht wordt spatkracht* genoemd. Er kan onderscheid worden gemaakt naar boogbruggen met hooggelegen rijvloer (in bergachtige gebieden) en die met laaggelegen rijvloer (zie figuur 3). In het laatste geval doet de rijvloer tevens dienst als trekstang voor de boog en neemt de spatkracht op zodat er bij de opleggingen alleen krachten verticaal naar beneden zijn.

figuur 1-4

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2018 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk