De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Bevestigingsmiddel bestaande uit een kop en een steel, die aan één stuk zijn gesmeed. De kop is voorzien van een uitwendig zeskant (hexagon). De steel is voorzien van schroefdraad. De aanduiding van bouten bestaat uit de letter M gevolgd door een getal die overeenkomt met de diameter van de kop: M12, M16, M20, M24, M27. De klasseaanduiding bestaat uit twee getallen gescheiden door een punt. Uit deze getallen kunnen de minimum treksterkte en de 0,2% blijvende rekgrens* worden afgeleid: treksterkte = ft;b = 1e getal • 100; 0,2% rekgrens = fy;b = 1e getal • 2e getal • 10. b.v. bout met klasseaanduiding 10.9: ft;b = 10 • 100 = 1000 N/mm2 en fy;b = 10 • 9 • 10 = 900 N/mm2. Voor staal*constructies zijn met name de bouten 4.6, 8.8 en 10.9 van betekenis. Voor ondergeschikt constructiewerk worden 4.6 bouten toegepast; voor glijdvaste verbindingen worden meestal 10.9 bouten gebruikt.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2018 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk