De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

De toestand wel al gestart met de feitelijke bouw maar (nog) geen vergunningen zijn daarvoor zijn verleend en gestopt moet worden met die feitelijke bouw. Normaliter worden de bouwwerkzaamheden stilgelegd tot de vergunningen er zijn. Een bouwstop kan op elk moment van de bouw opgelegd worden. Meestal gaat het om een ontbreken van een bouwvergunning van de Gemeente, maar een bouwstop kan ook door de rechter worden opgelegd als de Gemeente niet zorgvuldig heeft gehandeld bij het verstrekken van de bouwvergunning. Een bouwstop kan ook worden opgelegd indien er een beschermde diersoort of plantensoort door de bouw wordt bedreigd.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2018 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk