De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Bovenste draaipunt waarom een puntdeur* kan scharnieren. In het bovendraaipunt moet vrij veel speling aanwezig zijn opdat bij het sluiten de deur door de verval*druk tegen de aanslag in de sluiswand kan worden gedrukt. Bestaat uit een halsbeugel en een prop*. De halsbeugel kan bijv. een ringvormige constructie zijn, die met twee ankers boven in het sluishoofd* aan de muur vast zit. De prop is een pen die bovenop de deur is bevestigd en die in de ring van de halsbeugel is gestoken.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2018 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk