De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

De waterbeweging tussen twee opeenvolgende nuldoorgangen in opwaartse of neerwaartse richting (zie figuur). Het hoogste punt van de golf wordt top genoemd, het laagste punt dal. De golfhoogte is het hoogteverschil tussen top en dal van de golf. De golflengte is de afstand tussen twee opeenvolgende opwaartse of neerwaartse nuldoorgangen. De golfperiode is de tijd die verloopt tussen twee op- of neerwaartse nuldoorgangen. De positie van het wateroppervlak wordt als volgt beschreven: h(x,t) = a cos (w t - k x) waarin: h = momentane uitwijking van de waterstand uit de middenstand [m]; a = golfamplitude = H/2 [m]; w = 2p/T = frequentie* [Hz] met T = golfperiode [s]; t = tijd [s]; k = 2p/L = golfgetal [m-1] met L = golflengte [m]; x = afstand in de golfvoortplantingsrichting [m].

 

 

figuur 1

 

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2018 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk