De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Groeiringen zijn de ringen die in het spinthout  ontstaan als gevolg van groeiverschillen in koudere en warmere perioden van het jaar. Bij de eik ontstaat elk jaar een jaarring, ook tijdens zeer koude jaren. Andere bomen vormen in een goed warm seizoen soms meer ringen of in een zeer koud jaar soms geen. Dit is de reden waarom deskundigen liever over een groeiring spreken dan over een jaarring.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2018 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk